Svi računi

E-računi Trogir Holding d.o.o.

Tvrtka Trogir Holding d.o.o. Trogir omogućila je svojim korisnicima primanje i plaćanje računa za usluge odvoza komunalnog otpada, parkinga i grobarine u elektroničkom obliku putem usluge Svi računi.

Za aktivaciju novog e-računa nakon prijave na portal Svi računi kliknite na "Želim novi e-račun" i slijedite daljnji postupak.

Zamjenom papirnatih računa s e-računima čuvate okoliš i štedite svoje vrijeme!