Svi računi

E-račun Čistoće d.o.o. Dubrovnik

Tvrtka Čistoća d.o.o. Dubrovnik omogućila je svojim korisnicima primanje i plaćanje računa za uslugu odvoza i odlaganja komunalnog otpada u elektroničkom obliku putem usluge Svi računi.

Za aktivaciju novog e-računa nakon prijave na portal Svi računi kliknite na "Želim novi e-račun" i slijedite daljnji postupak.

Zamjenom papirnatih računa s e-računima čuvate okoliš i štedite svoje vrijeme!